TIN TỨC
KHAI MẠC HỘI THẢO: "QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT - NHỮNG BẤT CẬP TỪ THỰC TIỄN VÀ QUA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC"

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 18/10/2023, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo Chuyên đề: “Quản lý đất đai và xác định giá đất - Những bất cập từ thực tiễn và qua hoạt động KTNN”. Tham dự Hội thảo có Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. Dự Hội thảo còn có 200 đại biểu, đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Đại sứ quán Vương quốc Campuchia; các tổ chức quốc tế; các diễn giả; nhà khoa học; đại diện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp; các công ty kiểm toán quốc tế tại Việt Nam. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đồng chủ trì Hội thảo.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu khai mạc hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thay mặt Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và đơn vị đồng chủ trì tổ chức Hội thảo xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí đại diện các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự Hội thảo. Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, nước ta với điều kiện là một quốc gia có diện tích đất tự nhiên trên đầu người vào loại thấp của thế giới (chỉ đạt khoảng 3.400 m2/người), thì việc quản lý và sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, bền vững - luôn vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường ở nước ta. Các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, luôn là những vấn đề “nóng” có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Trong thời gian qua, việc quản lý và sử dụng đất đai đã tạo dựng được nguồn lực to lớn cho xây dựng và phát triển hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Cùng với quá trình đô thị hóa, việc vốn hóa đất đai, phát triển thị trường bất động sản được thực hiện mạnh mẽ: từ năm 2017 đến năm 2021, nguồn thu từ đất đai luôn đóng góp từ 12% đến 14% tổng thu ngân sách nhà nước; tại nhiều địa phương, số thu từ đất đai chiếm tới trên 30% ngân sách địa phương và là nguồn vốn chính cho đầu tư công. Đất đai cũng là điều kiện vật chất hàng đầu để thực hiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong phát triển công nghiệp, dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp - mà đất đai là tư liệu sản xuất chính, chúng ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian dài vừa qua, và hiện nông nghiệp cũng đang là trụ cột chống đỡ chính của kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kết quả kiểm toán cho thấy trong thời gian qua, việc quản lý, sử dụng đất đai còn một số vấn đề bất cập, hạn chế, vướng mắc, như: Chưa tạo dựng được một hành lang pháp lý rõ ràng cho công tác quản lý, sử dụng đất đai, nhất là sử dụng cho phát triển kinh tế; Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch xây dựng chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tính ổn định lâu dài; Thu hồi đất khi chưa đảm bảo các điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định; giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất còn thấp, chưa sát với giá thị trường; Việc áp dụng các phương pháp định giá đất trong thực tiễn còn bất cập.

 

Toàn cản Hội thảo

 

Xuất phát từ bối cảnh đó, Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn vấn đề “Quản lý đất đai và xác định giá đất - Những bất cập qua thực tiễn và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước"  là một trong 03 chuyên để thảo luận chính của Diễn đàn “Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Những nút thắt và vai trò của Kiểm toán nhà nước”.

 

Với tinh thần thực sự cầu thị, mong muốn được góp phần cùng các cơ quan Trung Ương và các địa phương nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân để từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội; Hội thảo mong muốn lắng nghe được những ý kiến, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, đa diện, có chất lượng và thiết thực, tập trung vào 02 câu hỏi lớn sau:

 

Một là, thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất đai và định giá đất hiện nay từ kết quả kiểm toán và thực tiễn tại các địa phương: những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chủ yếu cản trở việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế.

 

Hai là, đề xuất các giải pháp chủ yếu để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

 

Các đại biểu tham gia Tọa đàm tại Hội thảo phiên 2

 

Tại hội thảo  đã có 10 tham luận được gửi tới cho Ban tổ chức, có 03 tham luận được trình bày trực tiếp, hơn 20 ý kiến thảo luận về vấn đề “định giá đất” và về những vấn đề chung trong “quản lý, sử dụng đất đai”, ở cấp các cơ quan chuyên môn và ở cấp các Lãnh đạo Bộ, Ngành, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo các địa phương. Đặc biệt, trong đó có 01 tham luận của đại diện Ngân hàng Thế giới trình bày với Hội thảo thông qua hình thức trực tuyến về “Hiện đại hóa công tác thẩm định giá đất tại Việt Nam”.

 

Các đại biểu tham gia Tọa đàm tại Hội thảo phiên 1

 

Các tham luận và ý kiến thảo luận về công tác “Quản lý đất đai và xác định giá đất” đã tập trung vào làm rõ những vấn đề lớn, cấp thiết như: Những tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai cho phát triển hiện nay là gì. Các khó khăn, bất cập cụ thể trong công tác định giá đất, triển khai thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản. Các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế và về quản lý điều hành? Qua đó, làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong phát hiện các bất cập, hạn chế và trong và kiến nghị thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc  để góp tiếng nói cùng các địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn đang đặt ra. Đồng thời, qua kiểm toán, cũng có những kiến nghị để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tùng Lâm

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)