TIN TỨC
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 6/12/2023, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức hội nghị  tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Tới dự và chỉ đạo  hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trường.

Phó Giám đốc Trường - Đỗ Hồng Công báo cáo công tác năm 2023 của Trường

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2023, Phó Giám đốc Trường - Đỗ Hồng Công cho biết: Năm 2023, Trường hoàn thành tổ chức 100% các lớp theo Kế hoạch đề ra (49 lớp)  với trên 4.200 lượt học viên tham dự. Công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng có nhiều đổi mới, điều chỉnh và bổ sung kịp thời, trong đó có lớp bồi dưỡng mới về kỹ năng mềm, nắm bắt tâm lý đối tượng kiểm toán, kiểm toán trách nhiệm kinh tế của người đứng đầu, lớp bồi dưỡng về đạo đức kiểm toán viên, các lớp cập nhật về đảng, kiến thức vĩ mô…

 

Công tác rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo đã đảm bảo các quy định mới và bám sát thực tiễn hoạt động KTNN. Trên cơ sở 36 chương trình đào tạo, bồi dưỡng được rà soát, sửa đổi, bổ sung trong năm 2022 (trong đó có 31 chương trình được rà soát, sửa đổi, bổ sung và 5 chương trình đào tạo mới), năm 2023, Trường đã triển khai xây dựng tài liệu cho các chương trình đào tạo này và đến nay, 15 tài liệu đã được rà soát, sửa đổi, đảm bảo hoàn thành ban hành trong tháng 12/2023.

 

Năm 2023, lần đầu tiên Trường thực hiện vai trò chủ trì và thường trực trong việc tổ chức thành công kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán cho hơn 500 kiểm toán viên (KTV). Nhằm phục vụ công tác đánh giá năm 2024 được tốt hơn, Trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành rà soát và thẩm định danh mục văn bản tài liệu và ngân hàng câu hỏi phục vụ kỳ đánh giá. Số lượng câu hỏi sau rà soát tăng từ 1.808 lên 2.251 câu, tăng 25%.

 

Về triển khai xây dựng đề án “Hệ thống quản lý đào tạo 4.0 phục vụ công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng” nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo, Trường đã nghiên cứu, đề xuất xây dựng phần mềm Hệ thống quản lý đào tạo 4.0 phục vụ công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, lấy ý kiến của các đơn vị chức năng trong Ngành.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2023, công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Trường từng bước được nâng cao từ khâu xét chọn đề tài đến hoạt động nghiệm thu, ngày càng thiết thực và mang tính ứng dụng cao; hội thảo khoa học lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức diễn đàn, tạo hiệu ứng tốt trong và ngoài Ngành.

 

Công tác triển khai kế hoạch KH&CN năm 2023 và xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2024 được thực hiện theo đúng quy định. Tính đến ngày 24/11/2023, Trường đã chủ trì tổ chức nghiệm thu 14/20 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2022, 13/13 đề tài cấp Cơ sở năm 2022 (trong đó có 03 đề tài xếp loại xuất sắc, 21 đề tài xếp loại khá và 03 đề tài đạt yêu cầu); Tổ chức quản lý 15 đề tài NCKH cấp Bộ và 07 đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2023; trình Lãnh đạo KTNN ban hành Kế hoạch KHCN năm 2024 bao gồm 12 đề tài cấp Bộ và 6 đề tài cơ sở; trình Quyết định thành lập tổ thẩm định đề cương, thuyết minh và tổ xét chọn đề tài các cấp năm 2024. Ngoài ra, Trường cũng hoàn thành tham mưu xây dựng và trình ký ban hành Kế hoạch KHCN 5 năm giai đoạn 2023-2028 của KTNN.

 

Đối với đề tài cấp Quốc gia "Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam", đây là lần thứ 2 KTNN được giao nhiệm vụ đề tài cấp quốc gia. Với tư cách là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban chủ nhiệm đề tài, Trường ĐT&BDNVKT đã giúp việc đảm bảo đề tài được thực hiện đúng yêu cầu về chất lượng và tiến bộ. Đề tài được nghiệm thu đúng thời hạn, đạt xếp loại xuất sắc.

 

Công tác hội thảo khoa học được đổi mới mang tính đột phá khi lần đầu tiên KTNN tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Những nút thắt và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Diễn đàn được tổ chức quy mô lớn (3 phiên chuyên đề và 1 phiên toàn thể), thu hút khoảng 700 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế. 

 

Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Trần Đức Lâm phát biểu tại Hội nghị

 

Trong năm 2023, để hoàn thiện các quy định về hoạt động khoa học của KTNN đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Trường đã hoàn thành tham mưu và trình ban hành “Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học của KTNN”, “Quy chế Xét chọn, tuyển chọn và tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ NCKH của KTNN”; hoàn thành xây dựng Dự thảo “Quy chế Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước”, hiện đang gửi Vụ chức năng của KTNN thẩm định.

 

Hoạt động đào tạo ngoài Ngành, năm 2023, Trường đã tổ chức được 29 lớp  (tăng 14 lớp so với năm 2022), thu hút 3.238 học viên (tăng 1.786 học viên so với năm 2022) đối tượng tham dự là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, an ninh, quốc phòng và đại biểu dân cử thuộc HĐND các cấp địa phương. Doanh thu ước đạt 7,2 tỷ đồng (tăng gần 3,7 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra).

 

Công tác xuất bản và phát hành Tạp chí NCKHKT, thông tin tuyên truyền và thư viện được thực hiện đúng tôn chỉ mục đích

 

Trong năm 2023, Trường đã hoàn thành nội dung tin bài và phát hành 12 số Tạp chí NCKH đúng tiến độ với nhiều bài viết phong phú, nâng cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức thể hiện. Các bài viết được tuyên truyền trên các số của Tạp chí đều đảm bảo tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của Ngành và của Trường, trong đó có 02 số đặc biệt với chủ đề “Hoạt động kiểm toán nhà nước đối với sự phát triển bền vững” và “Vì nền tài chính quốc gia minh bạch và vững bền” phục vụ kỳ họp thứ 5 và thứ 6 Quốc hội khóa XV đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của KTNN. Tạp chí điện tử đang được tích cực triển khai, phấn đấu khai trương đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngành. Tính đến hết tháng 11/2023, doanh thu quảng cáo của Tạp chí đạt: 866 triệu đồng; ước tính năm 2023 doanh thu quảng cáo xấp xỉ 1 tỷ đồng.

 

Trường đã hoàn thành 3/4 Bản tin khoa học trong năm (số thứ 4 dự kiến phát hành cuối tháng 12/2023). Thư viện của Trường tiếp tục thực hiện sao lưu bản mềm các đề tài nghiên cứu khoa học. Hiện nay, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học do Thư viện Trường lưu trữ là 480 đề tài và khoảng 800 đầu sách tham khảo (gồm các nội dung kinh tế, tài chính, kế toán, luật…).

 

Tới dự nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Trường, Lãnh đạo một số đơn vị tham mưu, sự nghiệp trong Ngành đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác đào tạo, khoa học, cơ sở vật chất… để thời gian tới Trường hoạt động được thuận lợi hơn.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Trường và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024: Trường tiếp tục củng cố, hoàn thiện đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức; đồng thời ban hành quy chế, tiêu chuẩn về đội ngũ giảng viên để đảm bảo chất lượng giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn.Tổ chức các lớp đào tạo theo kế hoạch của Ngành, trong đó lưu ý đến các lớp đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) và các khóa học mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy. Ngoài ra, Trường cũng mở rộng phạm vi đào tạo ngoài Ngành, chủ động xây dựng các kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo để thu hút các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia các khóa học.

 

Bên cạnh đó, Trường cần chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu trình lãnh đạo KTNN và các bộ phận liên quan về việc hoàn thiện cơ sở vật chất, tập trung vào việc hoàn thiện các phòng học hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo cả trong và ngoài Ngành.

 

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Trường cần sớm hoàn thiện, cập nhật danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó giúp các đơn vị, cá nhân dễ dàng tra cứu tài liệu, tránh việc trùng lặp trong lựa chọn đề tài nghiên cứu. Cùng với đó, Trường sớm hoàn thiện các quy định về nghiên cứu khoa học, bổ sung các yêu cầu mới… để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho KTNN.

 

Năm 2024, bên cạnh các cuộc hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, Trường tiếp tục chủ trì, triển khai thực hiện 1 Diễn đàn để tạo thành truyền thống hằng năm, tạo dựng hình ảnh, vị thế và thể hiện tốt vai trò của KTNN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Giám đốc Trường Trần Kim Lộc phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Trường Trần Kim Lộc trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng; đồng thời khẳng định tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trường sẽ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2024. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Trường đã gửi lời cảm ơn  chân thành đến sự quan tâm của Lãnh đạo KTNN, lãnh đạo các đơn vị thời gian qua đã hỗ trợ và giúp đỡ để Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.   

 

Cùng ngày, Trường đã tổ chức thực hiện tổng kết công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ Trường./.

Tùng Lâm

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)