TIN TỨC
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN NĂM 2023 VỚI PHƯƠNG CHÂM “CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ”

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 04/01/2024, Kiểm toán nhà nước đã được long trọng Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tổng kết Đảng năm 2024. Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đồng chí đại diện các Bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan Đảng. Về phía Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng đại diện các đơn vị trong toàn ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2023 là năm Kiểm toán nhà nước triển khai kiểm toán việc thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, chủ trương chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đây cũng là năm Kiểm toán nhà nước thực hiện Kế hoạch kiểm toán với nhiều chủ đề lớn phục vụ các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội… với phương hướng, nhiệm vụ “Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Kiểm toán nhà nước; Hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2023 trên tinh thần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; phát huy vai trò Kiểm toán nhà nước là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Mặc dù trong những tháng đầu năm tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tình hình trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách vĩ mô của nhà nước, trong đó có hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, song toàn ngành đã chủ động, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn với phương châm hành động của Kiểm toán nhà nước Chất lượng và đạo đức công vụ” bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023 theo quy định của Hiến pháp, pháp luật đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả với nhiều kết quả nổi bật.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Năm 2023, Kiểm toán nhà nước cơ bản đã hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật như: Lần đầu tiên ngành công khai danh sách đơn vị chưa thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; số hóa các BCKT gửi Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; năm đầu tiên Kiểm toán nhà nước chủ trì tổ chức Diễn đàn có quy mô lớn, qua đó làm rõ vai trò và trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và hỗ trợ việc thực thi pháp luật và cũng là năm đầu tiên Kiểm toán nhà nước tổ chức kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước làm cơ sở để bố trí, sắp xếp đoàn, tổ kiểm toán; các công việc liên quan đến công tác kiểm toán; tham gia giảng dạy; làm căn cứ để xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại....; Tổng Kiểm toán nhà nước kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa và triển khai các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là việc sửa đổi, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền cho phù hợp ngay sau khi Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành; công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm... Đặc biệt, để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo Nghị quyết 75/2022/QH15, kế hoạch kiểm toán năm 2023 đã cắt giảm 49 nhiệm vụ (tương ứng 67 đoàn kiểm toán) so với năm 2022, năm 2024 tiếp tục cắt giảm 08 nhiệm vụ so với năm 2023; đồng thời, toàn ngành đã tập trung rà soát toàn bộ các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2021 trở về trước; phối hợp với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức thành công phiên giải trình về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước niên độ 2021 trở về trước, qua đó xác định rõ nguyên nhân chưa thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực kiến nghị kiểm toán trong thời gian tới.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu đáp từ

 

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sát tình hình, nhất là các văn bản tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nên chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán được nâng lên rõ rệt, có nhiều kết quả nổi bật. Kết quả kiểm toán đến 15/12/2023, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 4.099,1 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 7.392,5 tỷ đồng; kiến nghị khác 18.753,4 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 133 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không phù hợp; cung cấp 299 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan; tích cực cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm...

 

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Kiểm toán nhà nước xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 là “Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến 2030 và Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đặc biệt là nhiệm vụ trình ý kiến về dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, gia tăng hiệu lực kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục phát huy vai trò Kiểm toán nhà nước là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Trong đó, Kiểm toán nhà nước chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 8 giải pháp chủ yếu.

 

Năm 2024, trong bối cảnh đất nước còn không ít khó khăn do tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và khó lường, vì thế nhiệm vụ đặt ra đối với Kiểm toán nhà nước là hết sức nặng nề, đầy thách thức, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương để nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đề ra theo phương châm “gọn nhưng chất lượng”.

 


 

Biểu dương và đánh giá cáo kết quả Kiểm toán nhà nước đạt được trong năm 2023, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Kiểm toán nhà nước tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương thức kiểm toán; tăng cường giáo dục về đạo đức, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc công khai kết quả kiểm toán, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo quy định; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán; cung cấp kịp thời các thông tin phát hiện qua kiểm toán; Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có liên quan; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn tốt, công tâm, chính trực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tính chiến đấu cao; tăng cường năng lực chuyên môn đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế; Xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, phòng ngừa.

 

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để đạt được những kết quả công tác nổi bật trong năm 2023, Kiểm toán nhà nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, trong đó có cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải với tư cách là người theo dõi trực tiếp hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Những ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí đã ghi nhận, đánh giá đầy đủ những nỗ lực, cố gắng của Kiểm toán nhà nước trong năm 2023; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Ngành cần khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

PV

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)