KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC HÀ THỊ MỸ DUNG LÀM VIỆC VỚI TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 05/01, Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) họp về tiến độ triển khai nhiệm vụ. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các thành viên Tiểu ban.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền phát hiểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Anh

 
Tại cuộc họp, Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền đã báo cáo các nhiệm vụ đã hoàn thành đến ngày 31/12/2023. Theo đó, Tiểu ban đang triển khai những công việc cụ thể để xây dựng Cuốn Kỷ yếu "KTNN - 30 năm xây dựng và phát triển".
 
Đẩy nhanh tiến độ phỏng vấn, ghi hình các nhân vật để có tư liệu xây dựng kịch bản chi tiết cho Phim tài liệu/phóng sự về KTNN để trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (Ban Chỉ đạo).
 
Tiểu ban cũng đang xây dựng kế hoạch sản xuất video clip cô đọng, có tính khái quát cao, sinh động và ấn tượng về 30 năm thành lập và phát triển của KTNN để phát tại Lễ kỷ niệm.
 
Từ tháng 7/2023, Báo Kiểm toán và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã treo banner, mở chuyên đề Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2024) trên Cổng thông tin điện tử KTNN; Báo điện tử Kiểm toán và Trang điện tử của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Đồng thời tuyên truyền về KTNN và toàn bộ hoạt động của KTNN trong đó có các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.
 
Thành lập chuyên trang, chuyên mục Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2024) trên ấn phẩm in Báo Kiểm toán và Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán từ số tháng 7/2023 (duy trì đến hết tháng 7/2024).
 
Tiểu ban cũng đã xây dựng kế hoạch và làm việc với các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương để bắt đầu đăng tải từ ngày đầu tháng 01/2024 đến ngày 31/7/2024 theo kế hoạch đã được duyệt.
 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thùy Anh


Các bộ phận/cá nhân liên quan đang bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất phóng sự truyền hình, viết bài và đặt bài theo chủ đề của nhóm đã được phân công, xây dựng lịch đăng và chọn lựa các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương phù hợp để đăng tải và phát sóng, bắt đầu từ ngày 01/01/2024 - 31/7/2024.
 
Tiểu ban đã hoàn thành việc xây dựng chủ đề, thiết kế logo và kế hoạch sản xuất bộ công cụ tuyên truyền trực quan (Pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ, phướn, standee).
 
Tại cuộc họp, Trưởng các Nhóm trực thuộc Tiểu ban đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai nhiệm vụ và đề xuất một số giải pháp để phối hợp giữa các Nhóm và các Tiểu ban trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - ghi nhận nỗ lực của các thành viên Tiểu ban.
 
Đến nay, một số nhiệm vụ của Tiểu ban đã hoàn thành. Tuy nhiên, để việc triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban đáp ứng được yêu cầu, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị các Nhóm, các thành viên của Tiểu ban bám sát Kế hoạch số 19/KH-TBTT ngày 26/7/2023 của Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền (Kế hoạch 19) để triển khai nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Đối với nhiệm vụ được giao thêm là xây dựng cuốn sách văn hóa, văn nghệ, Thường trực Tiểu ban tham mưu đề xuất nhân sự tham gia Ban biên tập để trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.
 
Thường trực Tiểu ban cần bám sát Kế hoạch 19 để đôn đốc các Nhóm thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và nhiệm vụ được giao thêm, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với Trưởng Tiểu ban; trường hợp cần bổ sung nội dung so với Kế hoạch 19, báo cáo Trưởng Tiểu ban để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Theo baokiemtoan.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)