KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CƠ BẢN HOÀN THÀNH CÁC VĂN KIỆN PHỤC VỤ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 16/01, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Nội dung - Thư ký chuẩn bị Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

 

Tham dự cuộc họp có nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Phó Trưởng Tiểu ban và các thành viên của Tiểu ban.

 

Thông tin về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban, ông Vũ Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xác định phương thức, nội dung, kế hoạch triển khai các nội dung phục vụ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN và các hoạt động liên quan; Xây dựng văn kiện gồm: Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN, Báo cáo tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; dự thảo các bài viết, diễn văn, phát biểu của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, KTNN; xây dựng video trình chiếu tại Lễ kỷ niệm; tuyên truyền trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...

 

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn thông tin về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban. Ảnh: Nguyễn Ly

 

Đến nay, kịch bản Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN cơ bản đã hình thành, Tiểu ban Nội dung - Thư ký đang phối hợp với các tiểu ban khác để hoàn thiện, xin ý kiến Ban Chỉ đạo. Dự thảo Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN, Báo cáo tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã hoàn thiện, trình xin ý kiến Trưởng Tiểu ban ngày 20/1.

 

Dự thảo các bài viết, phát biểu của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã hoàn thành, chuyển Ban biên tập, gửi Ban Chỉ đạo trước ngày 30/1 theo kế hoạch. Đối với bài viết của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo KTNN, bài viết của bộ, ngành, cơ quan trung ương, các thành viên Tiểu ban được phân công đã dự thảo các bài viết và liên hệ đặt bài, dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2024.

 

Đối với bài viết của các tổ chức quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc tế đã liên hệ đặt bài và nhận được bài viết, video của một số cơ quan kiểm toán; đồng thời tiếp tục gửi thư mời đến các tổ chức, hiệp hội quốc tế, dự kiến hoàn thành nội dung trong tháng 2/2024.

 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

 

Trong công tác phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Nội dung - Thư ký đã có ý kiến ​​tham gia về Đề cương khung kịch bản phim tài liệu/phóng sự khi đơn vị gửi ý kiến​​. Các nội dung khác, Tiểu ban Nội dung - Thư ký sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch của Tiểu ban để thực hiện.

 

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến việc phân giao nhiệm vụ biên tập các bài viết của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo KTNN; dung lượng các bài viết của một số cơ quan kiểm toán quốc tế có mối quan hệ hợp tác toàn diện với KTNN Việt Nam; hoàn thiện Kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm.

 

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ thống nhất với ý kiến đề xuất của các thành viên Tiểu ban. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thường trực Tiểu ban đôn đốc việc thực hiện các bài viết theo đúng tiến độ. Đồng thời, các thành viên Tiểu ban cần phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tuyên truyền và các tiểu ban khác để thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung hoàn thiện Kịch bản Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, trình Trưởng Tiểu ban trước 25/1; lựa chọn bài viết của các tổ chức quốc tế để đăng trên các ấn phẩm phù hợp.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ yêu cầu Thường trực Tiểu ban hoàn thiện toàn bộ nội dung, bài viết, diễn văn, bài phát biểu, trình Trưởng Tiểu ban trước 20/1/2024. Bên cạnh đó, Thường trực Tiểu ban cần tổ chức các cuộc họp, trao đổi thông tin chặt chẽ với Tiểu ban Tuyên truyền.

(Theo baokiemtoan.vn)

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)