TIN TỨC
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP CẤP ĐỘ 1

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 22/01/2024, Trường ĐT&BD Nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1. Dự lễ khai giảng có các học viên theo Quyết định triệu tập, giảng viên lớp học và đại diện Phòng Đào tạo của Trường.

Ông Nguyễn Hùng Cường, đại diện Phòng Đào tạo khai giảng Lớp học

 

Tham gia khoa học này có 21 học viên là  KTV đến từ các đơn vị KTNN Khu vực và KTNN các chuyên ngành của Kiểm toán nhà nước, đây là các đối tượng được phân công kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp có từ 1-3 năm kinh nghiệm và một số đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng kiểm kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp cấp độ cơ bản.

 

Toàn cảnh Lớp học

 

Tại lớp học này, các học viên sẽ được giảng viên của KTNN truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về kiểm toán doanh nghiệp; Kỹ năng kiểm toán các khoản mục trên bảng cân đối kế toán; kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí.

 

Qua Lớp học này nhằm trang bị những kiến thức tổng quan về kiểm toán doanh nghiệp của Kiểm toán nhà nước tới các học viên nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp, cũng như giải đáp những thắc mắc, vấn đề còn tồn tại trong quá trình kiểm toán mà kiểm toán viên cần trao đổi, tháo gỡ.

 

Giảng viên Hoàng Thị Khánh Chi truyền đạt và chia sẻ kiến thức tới các học viên

 

Để lớp học đạt hiệu quả cao, Ban Tổ chức đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy của Lớp học; tập trung học tập, hăng hái thảo luận, đặt ra các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kiểm toán để được các giảng viên trao đổi, giải đáp.

 

Lớp học học diễn ra từ ngày 22/1/2024 -26/1/2024.

 

Cùng ngày, Trường tổ chức khai giảng Khai giảng Lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán (Lớp 1); và 02 lớp Bồi dưỡng Lý thuyết kiểm toán (Lớp 2); lớp Bồi dưỡng Nguyên lý kế toán (Lớp 1) tại Chí nhánh Cửa Lò.

KH

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)