TIN TỨC
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(khoahockiemtoan.vn) - Nhân dịp năm mới 2024 và đón Xuân Giáp Thìn, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước. Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng năm mới của Tổng Kiểm toán nhà nước.


TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)