TIN TỨC
BỒI DƯỠNG CÁC KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
(khoahockiemtoan.vn) - Thực hiện kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của Kiểm toán nhà nước, chiều 07/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng các kiến thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước cho các công chức thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, Ib, II và III (Lớp 1).

Ông Ngô Văn Dũng - Phó Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiêm toán

 

Qua 8 tiết học, các công chức, kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước được trang bị kiến thức tổng quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực: khái niệm, đặc trưng, nguồn gốc tham nhũng, tiêu cực; Quan điểm, quy định của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Một số kết quả nổi bật trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua.

 

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Ngô Văn Dũng cho biết, bồi dưỡng các kiến thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hoạt động thường niên của Kiểm toán nhà nước nhằm trang bị những kiến ​​thức để các công chức, kiểm toán viên nhận biết những khái niệm, đặc điểm, nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là những những quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động kiểm toán.

 

Để đạt được hiệu quả cao, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đề nghị các học viên tập trung học tập, đưa ra các tình huống cụ thể trong thực tế để cùng giảng viên trao đổi, giải đáp, tìm ra giải pháp hiệu quả để tránh được những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

TS. Đinh Văn Minh - Giảng viên của lớp học

 

Chia sẻ thông tin tại lớp học, TS. Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và coi đó là một trong những nhiệm vụ sống còn về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Đảng ta đã xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trên tinh thần đó, nhiều chủ trương, đường lối quan trọng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành nhằm tạo ra khuôn khổ chính trị - pháp lý cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

PV

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)