TIN TỨC
HỘI THẢO KHOA HỌC “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” DỰ KIẾN ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẦU THÁNG 6/2024

(khoahockiemtoan.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994 - 11/7/2024), Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ban hành quyết định về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Kiểm toán nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển”, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 6/2024, tại Hà Nội.

 

 

Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu của Kiểm toán nhà nước qua 30 năm xây dựng và phát triển; đề xuất các giải pháp giúp phát triển Kiểm toán nhà nước thành công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

 

Hội thảo dự kiến sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; các đại biểu đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, ngân hàng và các chuyên gia, nhà khoa học…

PV

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)