TIN TỨC
TRIỂN KHAI HỘI THẢO “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp

 

Chiều 02/5, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai Tcác nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội thảo “Kiểm toán nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển”. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc; Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Tổng biên tập Tạp chí khoa học kiểm toán Đỗ Hồng Công, cùng các thành viên trong Ban tổ chức Hội thảo.

 

Tại cuộc họp, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc đã báo cáo những công việc đã triển khai và chuẩn bị triển khai tổ chức Hội thảo, bao gồm: Dự thảo danh mục các bài tham luận; đặt bài, đôn đốc và tổng hợp bài tham luận; thành lập Ban tổ chức Hội thảo; phối hợp với đơn vị truyền thông; dự kiến chương trình; khách mời; thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo.

 

Toàn cảnh cuộc họp

             

Các thành viên Ban tổ chức cũng trao đổi, đề xuất ý kiến về cơ cấu bài tham luận; sự hỗ trợ của các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực để hoàn thiện các bài tham luận cũng như kết nối để đặt bài các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, kết cấu chương trình cần có sự đổi mới, tăng thời gian thảo luận, trao đổi trực tiếp tại Hội thảo.

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng thống nhất thời gian tổ chức Hội thảo trong tháng 6/2024, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng yêu cầu Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thảo luận, phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước các chuyên ngành, khu vực để giới thiệu đơn vị, khách mời phát biểu tại Hội thảo và viết bài tham luận, biên tập tham luận. Từ đó, dự kiến kết cấu chương trình Hội thảo, danh sách khách mời, giấy mời, kỷ yếu, lễ tân, khánh tiết.

 

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc báo cáo những công việc đã triển khai và chuẩn bị triển khai tổ chức Hội thảo.

 

Kết cấu chương trình Hội thảo cần được xây dựng dựa trên thực tế khách mời tham dự, số lượng bài tham luận và ý kiến thảo luận của khách mời; đồng thời lưu ý cân đối đảm bảo thời gian trao đổi, thảo luận trực tiếp tại Hội thảo. Khách mời tham dự Hội thảo nên có đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế như WB, GIZ, ACCA,  Đại sứ quán Canada…

 

Về công tác truyền thông, trình chiếu video tại Hội thảo, Trường phối hợp với VTV, đơn vị truyền thông để hoàn thiện các nội dung đảm bảo đúng tiến độ và kịch bản đã đề ra.

 

Theo dòng sự kiện, sáng ngày 3/5/2024, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng tiếp tục chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo các đơn vị tham mưu, sự nghiệp, KTNN một số khu vực, KTNN các chuyên ngành để tham vấn thêm các ý kiến của lãnh đạo các đơn vị vào các nội dung của Hội thảo như đặt bài tham luận, hình thức hội thảo, nhóm khách mời… qua đó giúp cho việc chuẩn bị hội thảo được khoa học, bài bản và chặt chẽ.


Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu Kết luận cuộc họp

 

Phát biểu Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng yêu cầu Kiểm toán nhà nước các chuyên ngành, khu vực, các đơn vị tham mưu, sự nghiệp trong Ngành tham gia vào Hội thảo cần gửi lại chủ đề bài viết, những câu chuyên liên quan đến hoạt động của KTNN về Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 4/5/2024.

PV

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)