GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH MỚI
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
(khoahockiemtoan.vn) - Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 142/TTg ngày 10 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán

Trung tâm có chức năng chính là thực hiện các hoạt động khoa học về kiểm toán và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kiểm toán viên của KTNN; Ngoài ra, Trung tâm cũng liên tục tổ chức các khoá đào tạo kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính, giám sát tài chính… Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia đầu ngành, Trung tâm KH&BDCB luôn mang đến chất lượng đào tạo tốt nhất cho học viên.

trungtam2.jpg

 

1. Chức năng:

 (1) Chức năng tư vấn về kế toán, kiểm toán.

 (2) Chức  năng đào tạo kế toán, kiểm toán và các chuyên đề liên quan đến tài chính.

2. Kinh nghiệm đào tạo thực tế:

+ Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về Kiểm soát nội bộ, Phân tích tài chính v.v.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề như nghiệp vụ kiểm toán, kiểm toán nội bộ..

+ Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo kế toán và kiểm toán theo yêu cầu, phù hợp với đặc điểm khách hàng…

3. Liên hệ:

Trung tâm khoa học và Bồi dưỡng cán bộ - Kiểm toán Nhà nước

ĐT       : 5565786 – 1103

FAX    : 5565238

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)