KIỂM TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP
DATC ĐẶT MỤC TIÊU 180 TỈ ĐỒNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TRONG NĂM 2010
Tin từ Công ty mua bán nợ và tài sản tồn động của DN (DATC). 6 tháng đầu năm, DATC đạt doanh thu đạt 177,999 tỷ đồng; Trong đó, doanh thu hoạt động mua bán nợ đạt 90,486 tỷ đồng, doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận đạt 4,506 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác đạt 82,586 tỷ đồng; Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt khoảng 56 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 30,612 tỷ đồng.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi CPH, 6 tháng đầu năm 2010, Công ty đã thực hiện tiếp nhận 27 DN (gồm 17 DN TW và 10 DN địa phương) với tổng giá trị tiếp nhận là 67,912 tỷ đồng, trong đó tài sản là 60,685 tỷ đồng và nợ là 7,227 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2010 Công ty đã ký biên bản tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hóa DNNN của 2.311 DN với tổng giá trị tiếp nhận là 3.012,151 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xử lý tài sản và thu hồi nợ tồn đọng loại trừ đã tiếp nhận của 68 DN, với giá trị tiếp nhận đã xử lý là 117,735 tỷ đồng, giá trị thực tế thu hồi được 27,325 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch năm 2010.

Công ty ký được 9 hợp đồng mua bán nợ tồn đọng với tổng giá trị khoản nợ là 273,617 tỷ đồng, doanh số mua nợ là 77,86 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động mua bán nợ đạt 90,489 tỷ đồng, bằng 53,8% so với cùng kỳ năm 2009.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010, DATC phấn đấu tiếp tục triển khai việc tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu DN khách nợ; tổng doanh thu đạt từ 355-365 tỷ đồng, để phấn đấu cả năm đạt từ 530 đến 540 tỷ đồng, vượt từ 3-5% so với kế hoạch đề ra trong năm.

Theo tính toán, doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng 6 tháng cuối năm đạt từ 280 đến 300 tỷ đồng; doanh thu từ xử lý thu hồi nợ đạt từ 6-7 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác đạt từ 70-80 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm đạt 110-130 tỷ đồng, gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2010, để cả năm đạt khoảng 170-180 tỷ đồng./.

                          Đức Nhật

(B.Quý)

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)