TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP
ĐẦU MỐI TÍCH CỰC CHO HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
(khoahockiemtoan.vn) - “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bởi “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, những người làm công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo KTNN, Ban Cán sự Đảng tin tưởng giao phó.

Đầu mối tích cực cho các hoạt động thi đua khen thưởng

Làm công tác thi đua nghe qua tưởng chừng là công việc đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự cẩn thận, lòng say mê và sự kiên trì, nhẫn nại. Trong 20 năm qua, từ khi còn là phòng pháp chế - thi đua - tuyên truyền, rồi phòng thi đua tuyên truyền, phòng thi đua khen thưởng và bây giờ là Ban Thi đua Khen thưởng, đội ngũ công chức chuyên trách thực hiện công tác thi đua luôn phải gánh trọng trách lớn với khối lượng công việc không hề nhỏ. Với nòng cốt là Ban Thi đua Khen thưởng, Văn phòng KTNN có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo KTNN cũng như phối hợp với các đơn vị trong toàn ngành về các hoạt động liên quan. Ban Thi đua chỉ có 6 người nhưng lại trực tiếp thực hiện chuyên trách công tác thi đua cho Văn phòng KTNN đồng thời là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý thông tin, hồ sơ và các vấn đề liên quan trong công tác thi đua của toàn ngành.

Không hề quá khi nói rằng làm công tác thi đua là “làm dâu trăm họ”, nhiều thứ việc không tên, nhiều áp lực vô hình cùng với đặc thù riêng của công việc không phải ai cũng có thể sẻ chia. Công tác thi đua của những ngày bình thường có lẽ là công việc thầm lặng khi mỗi cán bộ làm công tác này hầu hết dành thời gian để nghiên cứu, xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản về công tác thi đua - khen thưởng thường xuyên cũng như đột xuất của KTNN; xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác thi đua hàng năm, các chương trình thi đua làm sao cho thiết thực, hiệu quả với mỗi cá nhân, tập thể hay như việc sắp xếp hồ sơ tài liệu thi đua hàng năm...  Những công việc thầm lặng đó, đã có lúc khiến nhiều người cho rằng “cán bộ làm công tác thi đua chỉ bận vào mỗi dịp cuối năm, thời gian còn lại chỉ túc tắc gọi là...”. Tuy nhiên, sự nhận xét đó có lẽ còn phiến diện, bởi những công việc hàng ngày đó được mỗi người cán bộ làm công tác thi đua cần mẫn thực hiện để đến cuối năm hay những lúc có những phong trào thi đua theo đợt, công tác thi đua luôn được hoàn thành một cách tốt nhất bởi đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Còn vào những thời điểm cuối năm, hay những khi kết thúc các đợt thi đua là lúc mà mọi công việc dồn dập luôn buộc anh chị em phải dồn sức, căng mình để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, có số liệu chính sác để giúp Hội đồng Thi đua Khen thưởng chọn lựa ra những cá nhân, tập thể xứng đáng nhất với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Công việc nhìn từ ngoài tưởng chừng như đơn giản ấy, là những ngày bước ra khỏi phòng làm việc khi thành phố đã lên đèn, là những ngày miệt mài đọc, nghiên cứu hồ sơ, báo cáo thi đua, là những băn khoăn khi chỉ tiêu cho mỗi danh hiệu chỉ có hạn mà những đóng góp, thành tích của anh em lại rất nhiều. Bên cạnh công tác thi đua trong ngành, Ban Thi đua Khen thưởng còn là đầu mối thực hiện, tập hợp các báo cáo thành tích chung của toàn ngành cũng như các đơn vị trực thuộc để hoàn thiện hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cao.

Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng của đơn vị mình cũng như những đóng góp cho hoạt động chung của KTNN, Chánh văn phòng KTNN cho biết: “Văn phòng KTNN với chức năng, nhiệm vụ được giao là đầu mối của phần lớn các hoạt động chung trong toàn ngành, trong đó có công tác thi đua – khen thưởng. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định và quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động trước hết là phải trách nhiệm, nhiệt tình, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và hơn nữa trong từng vị trí, trong từng nhiệm vụ phải luôn  suy nghĩ, sâu sát và đem hết sức mình để giải quyết công việc có hiệu quả cao nhất nhằm hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cho toàn ngành. Đấy chính là thi đua thiết thực nhất để góp phần vào phong trào thi đua chùng của toàn ngành. Bên cạnh công tác chuyên môn văn phòng KTNN cũng luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động đoàn thể như văn nghệ, thể thao. Trong đợt thi đua 365 ngày này, Công đoàn Văn phòng KTNN phối hợp với Đoàn Thanh niên văn phòng đã khích lệ tinh thần của công chức và người lao động trong đơn vị tranh thủ và tích cực tham gia luyện tập, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và phấn đấu để đạt được thành tích cao trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do KTNN tổ chức chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành. Tuy nhiên, do đặc thù công việc phải thực hiện rất nhiều mảng khác nhau, đa dạng, ngoài nỗ lực phấn đấu của công chức và người lao động của Văn phòng KTNN còn phải có sự giúp đỡ, phối hợp tích cực của các đơn vị có liên quan trong toàn ngành nên cũng có những công việc kết quả đạt được khiến chúng tôi chưa hài lòng. Nhưng chúng tôi luôn xác định dù là nhiệm vụ nào, Văn phòng KTNN vẫn luôn sẵn sàng thực hiện và tìm mọi giải pháp để thực hiện tốt nhất và luôn đặt lợi ích chung của ngành lên trên hết”.

Phát động thi đua ngay từ đơn vị làm thi đua

Thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh đơn giản là làm tốt những công việc hàng ngày: “Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, mọi việc đều thi đua. Thi đua là hoạt động tất yếu nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi con người. Người người phải thi đua, ngành ngành phải thi đua. Ai làm việc gì, nghề gì cũng thi đua làm cho nhanh, cho tốt, cho nhiều. Quân đội thi đua giết giặc lập công. Công nhân thi đua tăng gia sản xuất. Nông dân thi đua sản xuất lương thực. Trí thức thi đua sáng tác, phát minh. Cán bộ thi đua cần, kiệm, liêm, chính. Toàn dân thi đua tích cực tham gia kháng chiến.”

Với toàn thể công chức, người lao động Văn phòng KTNN, thi đua cũng chính là làm tốt nhiệm vụ được giao. Bám sát chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua 365 ngày nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngành“Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN”, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng và nỗ lực của người lao động, Văn phòng KTNN xứng đáng với những phần thưởng, những danh hiệu thi đua trong suốt 19 năm phát triển và trưởng thành.

Trong đợt thi đua 365 ngày chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập KTNN, cũng như các đơn vị trong toàn ngành, hoạt động thi đua của Văn phòng KTNN được diễn ra sôi nổi, nhiệt tình trong các hoạt động chung cũng như công tác chuyên môn. Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị, lãnh đạo các Phòng, Ban, Đội phối hợp với tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Văn phòng KTNN và của đơn vị mình đề ra các biện pháp thích hợp, cụ thể hóa 7 nội dung thi đua của Tổng Kiểm toán Nhà nước phát động tại Kế hoạch số 948/KH-KTNN ngày 10/7/2013 vào Chương trình hành động số 146/CTr-VP ngày 02/8/2013 của Chánh Văn phòng KTNN.  Đồng thời, Văn phòng cũng đã tổ chức phát động phong trào thi đua, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, yêu cầu, thời gian và nội dung phong trào thi đua để biết và thực hiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng luôn bám sát nhiệm vụ của từng Phòng, Ban, Đội để kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được phân công, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cũng như thường xuyên động viên, khuyến khích tinh thần sáng tạo của cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tập trung xây dựng tập thể phòng và cá nhân điển hình tiên tiến… tạo không khí hăng hái thi đua đạt thành tích xuất sắc về mọi mặt công tác. Nhờ đó, toàn thể các đơn vị thuộc KTNN đều nhiệt tình hưởng ứng, lập kế hoạch thi đua cụ thể và tổ chức phát động phong trào thi đua 365 ngày đến từng cá nhân trong từng đơn vị. Các phòng, ban, đội trong văn phòng đều xây dựng cho mình chương trình học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, phối hợp công tác, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các hoạt động văn thể cũng được lãnh đạo Văn phòng KTNN chú trọng, ngoài các hoạt động thường xuyên, trong đợt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập KTNN, Văn phòng cũng tích cực đăng ký và tham gia các nội dung thể thao và hội diễn văn nghệ, qua đó tạo ra không khí đầy hứng khởi, tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng KTNN thực hiện có chất lượng cao nhất những nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-BCS ngày 16/4/2008 của Ban Cán sự Đảng “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên nhà nư­ớc trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nội dung phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại từng đơn vị cấp phòng của Văn phòng KTNN đã gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh.

Riêng công tác thi đua của năm 2013 với Văn phòng KTNN, Ban Thi đua Khen thưởng cũng nặng nề hơn, vì bên cạnh nhiệm việc hoàn thành các thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân toàn ngành trong năm công tác 2013. Văn phòng luôn chủ động đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi đua, tổng kết, đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua cho đợt thi đua 365 ngày để kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc trong dịp lễ quan trọng này. Ban Thi đua cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cao cho các tập thể và cá nhân. Một niềm vui lớn hơn nữa là Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho KTNN nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ngành. Đây là sự ghi nhận về những thành tích đặc biệt xuất sắc của ngành KTNN qua 20 năm trưởng thành và phát triển. Ngoài ra còn có các phần thưởng cao quý khác như: Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể Công đoàn KTNN; Huân chương Lao động hạng nhì cho 04 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho 04 cá nhân và 01 tập thể; Bằng khen cho 09 cá nhân, 05 tập thể cấp phòng 01 tập thể cấp Vụ; Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 đơn vị.

Trong phong trào thi đua 365 ngày với sự phấn đấu nỗ lực tập thể công chức và người lao động Văn phòng KTNN đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận góp phần cùng với các đơn vị trong toàn ngành thực hiện tốt các tiêu trí đề ra trong phong trào thi đua, với những đóng góp của mình, Văn phòng KTNN nói chung, Ban Thi đua Khen thưởng nói riêng đã được lãnh đạo KTNN, các đơn vị trong toàn ngành ghi nhận và đánh giá cao, đã được Hội đồng Thi đua Khen thưởng KTNN ghi nhận là đơn vị dẫn đầu trong khối tham mưu, sự nghiệp của toàn ngành. Cùng với 02 đơn vị khác trong ngành, Văn phòng KTNN đã được nhận Cờ thi đua của Tổng KTNN cùng với nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng cho các phòng, ban và cá nhân đã có những đóng góp cho hoạt động chung của Văn phòng và KTNN. Đây sẽ là những động lực để tập thể lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng KTNN tiếp tục phấn đấu vì sự phát triển chung của ngành KTNN trong giai đoạn mới.

 

Đơn vị lao động xuất sắc trong nhiều năm liền

Nhiều năm được Bằng khen của Tổng KTNN

Năm 2001, 2002 - Cờ thi đua của Tổng KTNN

Năm 2009 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2014 - Cờ thi đua của Tổng KTNN cho đợt thi đua 365 ngày chào mừng 20 năm thành lập ngành

Diệu Thúy


TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)