TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP
CUỘC ĐI HAI MƯƠI NĂM
(Kính tặng đồng nghiệp)

Hai mươi năm sự nghiệp này

Hằng thương, hằng nhớ tự ngày gặp nhau

Thời gian như những cây cầu

Bắc qua thử thách, giãi dầu bước chân

Ta yêu con số trong ngần

Chứa bao ân nghĩa tình dân, xóm nghèo

Phải làm cho giấy trong veo

Cho xanh bút toán, cho nhiều cậy trông

Thông tin kiểm toán màu hồng

Chứa bao gian khó, gánh gồng sớm hôm

Bốn mùa không tính thiệt hơn

“công minh”,“chính trực” nghĩa ơn cuộc đời

Tự gạn lòng, chúng mình ơi

Lửa trong tim vẫn rạng ngời trí nhân

Hai mươi năm, cuộc hành quân

Cho thơm danh phận, gọi vần thơ xuân

Thương em không quản xa gần

Bốn mùa nắng gió, trong ngần tiếng thơm

Bây giờ sang tuổi thanh tân

Ung dung ta bước

nhanh chân

kịp người!...

                                                20/5/20014 

 Hữu Nguyện

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)