KIỂM TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HOÁ ĐƠN
Nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về mua bán hóa đơn, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, sử dụng hóa đơn.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hoá đơn