NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
NĂM 2016: KINH TẾ VIỆT NAM SẼ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế vĩ mô của Việt Nam số tháng 1/2016 phát hành ngày 6/1 với chủ đề "Những kỳ vọng lớn", HSBC tin tưởng năm 2016, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng cũng lưu ý quản lý chính sách vĩ mô cần phải khéo léo hơn nữa.
Năm 2016: Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh