KIỂM TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 2/2016
(Khoahockiemtoan.vn) - Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào được giảm thuế; hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 và chính sách chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài DNNN… là những chính sách tài chính mới, có hiệu lực thi hành trong tháng 2/2016.
Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2016

 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Theo đó, trong quản lý thuế người nộp thuế phải được đánh giá rủi ro để áp dụng lựa chọn trường hợp kiểm tra, thanh tra thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, phân loại trường hợp tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác ở mức độ phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế.

Việc đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của người nộp thuế căn cứ các quy định của pháp luật, các quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế, dựa trên tiêu chí quản lý rủi ro, thông tin nghiệp vụ và thông tin, dữ liệu có trên “Hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế” của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát trên cơ sở đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro cao, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với những trường hợp được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro thấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 4/2/2016.

Hỗ trợ nông hộ mua con giống

Theo quy định tại Thông tư 205/2015/TT-BTC, hộ gia đình sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trực tiếp chăn nuôi gia súc để thực hiện phối giống dịch vụ được hỗ trợ một phần kinh phí mua giống lợn, trâu, bò. Chủ hộ chăn nuôi nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện tạo Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 50 đã mua con giống và có hóa đơn tài chính thì được hỗ trợ một phần kinh phí theo Quyết định 50.

Kinh phí hỗ trợ được thanh toán trực tiếp cho hộ sau khi đã mua con giống và có hóa đơn tài chính.

Thông tư 205/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 5/2/2016. Các chính sách tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.

Xác định tiền thuê đất sản xuất nông lâm nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 207/2015/TT-BTC ngày 26/12/2014 về quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, đơn giá thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ % nhân với giá đất tính thu tiền thuê đất. Trong đó, tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất là 0,5%. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các công ty nông, lâm nghiệp bao gồm: các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được chuyển đổi theo Nghị định 170/2004/NĐ-CP, Nghị định 200/2004/NĐ-CP, Nghị định 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra Thông tư cũng áp dụng với các nông, lâm trường quốc doanh chưa thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp thuộc sở hữu nhà nước nhưng được thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2016.

Quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Thông tư số 208/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định nhiệm vụ Hội đồng tư vấn thuế chỉ còn tập trung vào nhiệm vụ tư vấn cho Chi cục Thuế về mức thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý.

Ngoài ra Thông tư 208/2015/TT-BTC quy định thêm Hội đồng tư vấn thuế được tham gia tập huấn về chính sách thuế, quản lý thuế hiện hành liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (trước chỉ được phổ biến, nhận tài liệu) và bỏ quyền yêu cầu các cơ quan khác cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn

Thông tư số 208/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/2/2019 và áp dụng cho việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế kể từ nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ CAND

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ NSNN thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm:

Bố đẻ, mẹ đẻ của cán bộ, chiến sĩ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; người nuôi dưỡng hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ chưa đủ 18 tuổi;

Con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật; thành viên khác trong gia đình mà cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2016./.

Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào được giảm thuế

Bộ Tài chính cho biết, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào sẽ được giảm thuế 50% từ ngày 14/2/2016 đến ngày 3/10/2020, theo quy định tại Thông tư 216/2015/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư 216 quy định Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA.

Đối với hàng hóa quy định tại danh mục này không thuộc Biểu thuế ATIGA thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Biểu thuế MFN) ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC (đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 3/10/2015 đến ngày 31/12/2015 thì mức thuế suất MFN thực hiện theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC)…

Thông tư mới quy định về sử dụng hóa đơn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 218/2015/TT-BTC quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với thương nhân thực hiện mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg.

Theo quy định tại Thông tư, thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu phải sử dụng hóa đơn theo quy định.

Khi bán hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần thì phải xuất hóa đơn giao cho người mua và phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa. Trường hợp khi bán hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Thông tư 218/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/02/2016.

Quản lý thuế đối với mua bán hàng hóa của cư dân biên giới

Theo quy định tại Thông tư 217/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, hàng hóa nằm trong danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nhưng vượt định mức miễn thuế tại Quyết định 52 thì Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện tính thuế trên tờ khai hàng cư dân biên giới và thu thuế ngay tại cửa khẩu, lối mở.

Hàng hóa của cư dân biên giới nằm ngoài Danh mục hàng hóa mua bán trao đổi cư dân biên giới thực hiện khai báo trên tờ khai hàng cư dân biên giới và phải thực hiện đầy đủ các quy định về chính sách mặt hàng.

Đối với các cửa khẩu chưa có kho bạc thu thuế tại cửa khẩu thì cơ quan hải quan viết biên lai và thu thuế trực tiếp, việc chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thực hiện theo Điều 10 Thông tư 126/2014/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016.

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo đó, chi phí thực hiện hoạt động quảng bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn theo quy định Khoản 1 Điều 48 Nghị định 19/2015/NĐ-CP được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo số chi thực tế khi đáp ứng các điều kiện sau:

Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp; khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Thông tư 212/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 14/2/2016 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016.

Chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 214/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 1193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

Thông tư quy định thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới ươm tạo công nghệ cao trong các lĩnh vực tại Vườn ươm hoặc thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao mà được ươm tạo thành công tại Vườn ươm được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2016 đến ngày 31/12/2020.

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau:

Đối với chuyển nhượng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên: thực hiện bán, chuyển nhượng với giá thỏa thuận trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình hoặc chuyển nhượng cho thành viên khác trong công ty; bán đấu giá công khai hoặc thỏa thuận trực tiếp cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên.

Đối với chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần: giá thoả thuận khi chuyển nhượng vốn (cổ phiếu) đã đăng ký, niêm yết phải đảm bảo trong biên độ giá giao dịch (giới hạn giao động giá của mã chứng khoán) tại ngày chuyển nhượng; và không được thấp hơn giá cổ phiếu xác định theo giá trị sổ sách của công ty, căn cứ vào tổng giá trị vốn chủ sở hữu chia cho vốn điều lệ của công ty tại thời điểm chuyển nhượng.

Thông tư 219/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2016 và thay thế Thông tư 220/2013/TT-BTC .

Hai phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng NSNN.

Theo quy định tại thông tư, nhiệm vụ KH&CN được khoán chi theo một trong hai phương thức. Thứ nhất, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng: áp dụng đối với các nhiệm vụ được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản, đoàn ra không quá 01 tỷ đồng.

Thứ hai, khoán chi từng phần: áp dụng đối với các nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trong khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện khoán chi (tiền công, hội thảo, công tác trong nước, …); chỉ không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên nhiên, vật liệu, phụ tùng chưa được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra.

Thông tư liên tịch 27 có hiệu lực từ ngày 15/2/2016.

Quy định mới về phí, lệ phí hàng hải

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2016 và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật khác trái với quy định tại Thông tư này.

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải theo biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải quốc tế và hàng hải nội địa. Đồng thời kèm theo Danh mục khu vực hàng hải trong khu vực quản lý của 25 cảng vụ hàng hải; trong đó Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi gồm 03 khu vực hàng hải là khu vực đảo Lý Sơn, khu vực Sa Kỳ và khu vực Dung Quất.

Giảm thuế đối với một số hàng hóa môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các loại thiết bị đun nước nóng, máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng… sẽ giảm từ 10% về mức 5%.

Cụ thể, mã hàng hóa: 8419.19.10 - Loại sử dụng trong gia đình; mã hàng hóa: 8419.19.90 - Loại khác; mã hàng hóa: 8421.21.11 - Máy và thiết bị lọc sử dụng trong gia đình; mã hàng hóa: 8421.21.19 - Loại khác; mã hàng hóa: 8421.21.23 - Không hoạt động bằng điện.

Thông tư 05/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/2/2016.

Hướng dẫn chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BTC, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021sẽ do ngân sách Trung ương đảm bảo, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương.

Kinh phí phục vụ cho bầu cử gồm: Chi xây dựng các báo cáo, văn bản hướng dẫn; chi in ấn tài liệu; chi vận hành trang thông tin điện tử; chi cho an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử; chi tổ chức các hội nghị; chi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chi phí hành chính....

Các khoản này phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/2/2016./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)