NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
TRÁNH NÔN NÓNG TRONG VIỆC ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG CAO
(khoahockiemtoan.vn) - “Các chính sách kinh tế cần hướng tới duy trì mục tiêu ổn định vĩ mô, đặc biệt cần tránh tâm lý nôn nóng trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng cao khi bắt đầu một nhiệm kỳ Chính phủ mới,” TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) khuyến nghị
Tránh nôn nóng trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng cao