TIN TỨC
SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ THANH TRA CHÍNH PHỦ

(khoahockiemtoan.vn) - Nhằm đánh giá kết quả phối hợp theo Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPH: KTNN-TTCP ký ngày 10/3/2015 giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ, hai bên đã tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Tham dự Hội nghị có Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khai, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đại diện lãnh đạo các đơn vị hai cơ quan và đại diện Thanh tra Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Xây dựng.

 

Qua hơn 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và TTCP cho thấy việc ban hành Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan là cần thiết, các nội dung phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác của hai cơ quan. Lãnh đạo hai đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế; các nội dung phối hợp đều được triển khai nghiêm túc, thu được một số kết quả tích cực, nổi bật nhất là khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN và kế hoạch thanh tra của TTCP;từng bước khắc phục sự chồng chéo giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN với kế hoạch kiểm toán của Thanh tra Bộ, ngành, địa phương. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của hoạt động thanh tra, kiểm toán cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm hai cơ quan trong hệ thống chính trị.

 

Đặc biệt thông qua Quy chế phối hợp, KTNN và TTCP đã góp phần hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm toán hàng năm. Song việc triển khai thực hiện Quy chế vẫn còn một số hạn chế như đã nêu ở trên, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của hai cơ quan, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và trong công tácphòng, chống tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Kiểm toán nhà nước đồng chủ trì Hội nghị sơ kết

 

Sau khi Quy chế phối hợp được hai cơ quan ký kết, Lãnh đạo KTNN và TTCP đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trọng tâm là việc chỉ đạo, triển khai thực hiện ở các đơn vị trực tiếp xây dựng kế hoạch kiểm toán, kế hoạch thanh tra hàng năm (đầu mối là Vụ Tổng hợp, KTNN và Vụ Kế hoạch -Tổng hợp, TTCP); phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lắp về đối tượng và nội dung thanh tra, kiểm toán khi có phát sinh chồng chéo; việc sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; phối hợp trong cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về kiểm toán, thanh tra... trên cơ sở bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

 

Hàng năm, để tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng và nội dung thanh tra, kiểm toán nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán, KTNN gửi lấy ý kiến tham gia của của TTCP (theo nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan) và một số Bộ, ngành. Sau khi nhận được dự thảo kế hoạch kiểm toán của KTNN, Tổng Thanh tra Chính phủ đều chỉ đạo các cục, vụ tránh chồng chéo khi xây dựng kế hoạch thanh tra và tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ có ý kiến với KTNN.

 

Qua công tác phối hợp, trao đổi, KTNN và TTCP đã thống nhất các quan điểm chỉ đạo nhằm giảm trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra, nhấtlà với thanh tra bộ, ngành và thanh tra địa phương. Trên cơ sở đó,hai cơ quan đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để các đơn vị trong nội bộ triển khai thực hiện.

 

Do làm tốt công tác phối hợp giữa KTNN và TTCP trong lập kế hoạch kiểm toán và kế hoạch thanh tra hàng năm nên việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán đã cơ bản được giải quyết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 22/02/2017 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm toán,khi phát sinh có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, KTNN và TTCP đã phối hợp chặt chẽ để trao đổi, thống nhất các phương án để xử lý dứt điểm từng trường hợp chồng chéo, trùng lặp phát sinh trong hoạt động của hai cơ quan. Từ khi có Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, KTNN và TTCP đã quan tâmnghiên cứu và từng bước thực hiện việc sử dụng báo cáo kiểm toán và kết luận thanh tra để làm căn cứ xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của đối tượng, nội dung thanh tra và kiểm toán. Qua đó đã hạn chế được sự chồng chéo và giảm bớt được thời gian, nhân lực đáng kể của hai cơ quan trên quan điểm “không thanh tra, kiểm toán về một nội dung tại một đối tượng”.

 

Thời gian qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, cử công chức hai bên trao đổi trực tiếp hoặc tham gia bằng ý kiến nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán. KTNN và TTCP quan tâm phối hợp để bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên chính cho công chức thanh tra thuộc KTNN; tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học, xây dựng thể chế về thanh tra, kiểm toán.

 

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi về công tác phối hợp giữa thanh tra địa phương, thanh tra bộ ngành và các KTNN khu vực, về các quy định pháp luật liên quan cũng như vai trò của hai cơ quan trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc vi phạm pháp luật.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian vừa qua cũng như khẳng định sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tránh chồng chéo trong công tác, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133