TIN TỨC
THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2019

(khoahockiemtoan.vn) - Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt danh mục và các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 của KTNN, thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, Hội đồng Khoa học KTNN đã tiến hành xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 (tổ 1). GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi thẩm định.

 

Tại đây, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thẩm định đề cương của 5 đề tài bao gồm: Đổi mới việc áp dụng công nghệ trong kiểm toán việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản (ThS Dương Quang Chính, KTNN Khu vực VI và ThS Vũ Kim Tuyến, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán làm đồng chủ nhiệm); Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của KTNN (Ths Lê Tùng Lâm và Ths Nguyễn Quán Hải, Văn phòng KTNN làm đồng chủ nhiệm); Quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường Công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước (ThS Nguyễn Thị Thanh Loan và TS Lê Anh Vũ, KTNN Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm); Cơ sở lý luận và thực tiễn quy định chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của KTNN khác với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác (TS Đặng Văn Hải, Vụ Pháp chế làm chủ nhiệm); Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước (ThS Nguyễn Mạnh Cường, Văn phòng Đảng Đoàn thể và TS Đặng Thị Hoàng Liên, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán làm đồng chủ nhiệm).

 

Trên tinh thần đóng góp xây dựng, các thành viên Tổ thẩm định đã góp ý, định hướng để các ban đề tài bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến: tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đầu ra sản phẩm, phương pháp và phạm vi nghiên cứu, cách thức tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, nội dung cần làm sáng tỏ. Với những đề tài làm theo đặt hàng của Lãnh đạo KTNN, Tổ thẩm định mong muốn Ban đề tài nghiên cứu nghiêm túc để có thể cho ra đời các sản phẩm theo đúng yêu cầu, phục vụ nhiệm vụ công tác của ngành.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133