TIN TỨC
PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 12 tháng 2, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Kiểm toán nhà nước. Tham gia buổi làm việc còn có Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước...

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng với KTNN

 

Về phía KTNN có sự tham gia của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh và các KTNN khu vực qua các điểm cầu trực tuyến.

 

Thay mặt KTNN, Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành đã báo cáo với Phó Thủ tướng về một số kết quả hoạt động của KTNN trong năm 2018. Năm 2018, hoạt động kiểm toán đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng kiểm toán không ngừng được nâng cao trong tất cả các khâu, giai đoạn kiểm toán. Năm 2018, KTNN đã xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng (thu về NSNN 20.518 tỷ đồng, giảm chi NSNN 23.948 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 45.134 tỷ đồng). Kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước và góp phần tích cực vào việc phòng, ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán thông qua việc kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế 115 văn bản nhằm bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách; đồng thời, KTNN đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng nghìn tập thể và cá nhân đối với những tồn tại, sai phạm phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán. Bên cạnh việc kiến nghị xử lý tài chính và sửa đổi bổ sung, thay thế văn bản pháp luật, nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán đã được phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời các sơ hở trong công tác quản lý...

 

Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành báo cáo một số kết quả công tác của KTNN trong năm 2018

 

Năm 2018 đánh dấu uy tín, sự phát triển lớn mạnh của KTNN Việt Nam trong cộng đồng các Cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới, khi KTNN Việt Nam vinh dự được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018 tại Hà Nội. Việc KTNN đăng cai Đại hội ASOSAI 14 và được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021 là cơ hội để KTNN khẳng định vị trí và vai trò của mình đối với các SAI thành viên và các tổ chức quốc tế, giúp KTNN khẳng định sự trưởng thành và phát triển, có thể đảm đương tốt các trách nhiệm quốc tế trong cộng đồng ASOSAI.

 

Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành cũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả công tác trên các mặt công tác khác: hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán; củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng cơ sở vật chất.

 

Trong năm 2019, KTNN thực hiện “Cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nâng cao hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021, nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế; gia tăng hiệu lực quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTV nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN”.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, nhân dịp năm mới 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chúc KTNN một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm tin, hạnh phúc và thành công.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương kết quả công tác của KTNN trong năm 2018. Trong thời gian qua, KTNN đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và góp phần sửa chữa, thay thế hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2019 là một năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội với nhiều cơ hội và thách thức. KTNN cần sáng tạo, chủ động, kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019, Phó Thủ tướng chỉ đạo KTNN thực hiện một số vấn đề cơ bản:

 

Một là, Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 một cách khoa học, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương trong hoạt động kiểm toán và kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách. Hai là, Khẩn trưởng phối hợp với các cơ quan có liên quan để trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầy đủ, hiệu quả có chất lượng; chú trọng sửa đổi bổ sung các quy trình, phương pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính. Ba là, Hoạt động của KTNN phải theo sát và phục vụ quá trình quản lý điều hành của Chính phủ, nâng tầm kết luận kiến nghị, thực sự có chất lượng tương xứng với địa vị pháp lý của KTNN, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Bốn là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn quan tâm coi trọng công tác cán bộ, đào tạo cán bộ; siết chặt kỷ luật kỷ cương, đạo đức ứng xử và văn hóa của KTNN, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức đủ số lượng, giỏi chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng. Năm là, KTNN phải thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt tiên phong trên cương vị chủ tịch ASOSAI, góp phần thể hiện vai trò của KTNN nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Sáu là, Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động KTNN; đẩy mạnh cải cách hành chính vào hoạt động công vụ, coi đây là nhiệm vụ liên tục của công chức, viên chức, người lao động KTNN. Phó Thủ tướng ghi nhận và đồng tình cao với đề xuất, kiến nghị của KTNN và đề nghị các bộ ngành địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với KTNN trong qua trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện để KTNN phát huy vị trí và vai trò.

 

Tổng KTNN phát biểu đáp từ

 

Phát biểu đáp từ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc bày tỏ sự vinh dự và vui mừng được chào đón Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc với KTNN nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, đây là vinh dự hết sức lớn lao của KTNN, tiếp thêm động lực và sức mạnh để KTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của các bộ ngành địa phương và đặc biệt là của Phó Thủ tướng Trương Hòa bình sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, chỉ đạo KTNN.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133