TIN TỨC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ ASOSAI 2018 - 2021

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 19/10/2021, Kiểm toán nhà nước đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI 2018 – 2021. Tới dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán nhà nước; đại diện các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài ngành.

 

Trên cơ sở thành công của Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) do Kiểm toán nhà nước Việt Nam đăng cai từ ngày 19-22/9/2018 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 – 2021. Đến nay, nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước trên cương vị Chủ tịch ASOSAI đã kết thúc, được đánh dấu bằng sự kiện quan trọng là Đại hội ASOSAI 15 diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 6-8/9/2021 dưới sự chủ trì điều hành của Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASOSAI cùng với Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc – Tổng Thư ký ASOSAI theo hình thức trực tuyến. Trong suốt 03 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã luôn tiên phong cùng với các thành viên ASOSAI  trong việc lãnh đạo, dẫn dắt các SAI thành viên thực hiện thành công các chương trình nghị sự quan trọng của ASOSAI với nhiều kết quả nổi bật.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua 3 năm giữ vai trò Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã dẫn dắt ASOSAI thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược ASOSAI  và Tuyên bố Hà Nội, đặc biệt chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mê Công cũng như hoàn thành toàn diện chương trình nghị sự quan trọng của ASOSAI.

 

Tuyên bố Hà Nội được xây dựng đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo các SAI thành viên. Tuyên bố thể hiện tầm nhìn dài hạn của ASOSAI thời gian tới về việc thúc đẩy kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Ngay sau khi được Đại hội thông qua, Kiểm toán nhà nước đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hoá các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội, trong đó có việc chủ trì cuộc kiểm toán hợp tác việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công tại một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020 – 2021 với chủ đề Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cùng sự ủng hộ, hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế uy tín đến từ Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF); Ngân hàng Thế giới, Kiểm toán nhà nước Indonesia và Kiểm toán nhà nước Malaysia. Đến nay, Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Thái Lan và Myanmar đã hoàn thành báo cáo kiểm toán của từng quốc gia và chuẩn bị tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả kiểm toán, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thông lệ tốt của các SAI thành viên về kiểm toán môi trường và các Mục tiêu phát triển bền vững trong cộng đồng ASOSAI vào cuối tháng 11/2021.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

 

Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước đã chủ động phối hợp với Kiểm toán nhà nước Trung Quốc (Tổng thư ký ASOSAI), các thành viên Ban điều hành và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021. Kiểm toán nhà nước với vai trò Chủ tịch đã định hướng, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban phát triển năng lực ASOSAI (Kiểm toán nhà nước Nhật Bản) hỗ trợ phát triển năng lực, tăng cường chia sẻ kiến thức của các thành viên mang tính toàn diện. Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ban Thư ký (Kiểm toán nhà nước Trung Quốc) và Tổng biên tập Tạp chí ASOSAI (Kiểm toán nhà nước Ấn Độ) nâng cấp Trang thông tin điện tử và Tạp chí ASOSAI trở thành các kênh thông tin kết nối đa dạng, hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức giữa các thành viên, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan chủ yếu trao đổi, làm việc bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch. Kiểm toán nhà nước đề xuất sáng kiến và nhận được sự ủng hộ, thông qua việc thành lập Nhóm công tác mới của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Nhóm công tác ASOSAI Quản lý khủng hoảng và các vấn đề khẩn cấp nhằm xây dựng một tổ chức ASOSAI với những thành viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và sẵn sàng ứng phó với những thách thức, những vấn đề mới nổi trong khu vực và trên thế giới.

 

Cùng với các sáng kiến trên, Kiểm toán nhà nước chủ trì khởi xướng và thực hiện phim tài liệu ASOSAI vì sự phát triển bền vững để tổng hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ghi nhận những đóng góp của ASOSAI nói chung và Chủ tịch ASOSAI nói riêng trong việc thúc đẩy và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững theo Tuyên bố Hà Nội.

 

Thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành Nhóm làm việc kiểu mẫu của INTOSAI và thúc đẩy hợp tác liên khu vực, Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên cương vị Chủ tịch đã đại diện ASOSAI tham dự những diễn đàn quốc tế quan trọng như Đại hội của Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Ca-ri-bê (CAROSAI) lần thứ 11 tại Gai-a-na, Đại hội INTOSAI lần thứ 23 tại Nga và Đại hội của Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Mỹ-La tinh (OLACEFS) tại Eo San-va-đo; ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác liên khu vực giữa ASOSAI và Tổ chức các Cơ quan kiểm toán khu vực Ả-rập (ARABOSAI). Tại các diễn đàn quan trọng này, Kiểm toán nhà nước có nhiều đóng góp tích cực thông qua các bài tham luận, đóng góp ý kiến về vai trò của SAI trong việc minh bạch nền tài chính công, nâng cao trách nhiệm giải trình, sử dụng hiệu quả ngân sách quốc gia, tăng cường phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước Việt Nam tham gia có hiệu quả, uy tín và trách nhiệm vào hoạt động các Nhóm công tác và đề án nghiên cứu của INTOSAI như Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán công nghệ thông tin (INTOSAI WGITA) và về Kiểm toán Dữ liệu lớn (WGBD); tham gia các cuộc họp trực tuyến về xây dựng Kế hoạch chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2023-2028.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị

 

Mặc dù trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ban điều hành ASOSAI tiếp tục đẩy mạnh sứ mệnh hàng đầu của ASOSAI là đào tạo, trao đổi học hỏi giữa các SAI thành viên mang tính chuyên sâu, đổi mới và thích ứng kịp thời với sự phát triển và thay đổi liên tục của môi trường quản lý tài chính công theo hình thức trực tuyến. ASOSAI đã tổ chức khoảng 10 Hội thảo, Khóa đào tạo chủ yếu theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các lĩnh vực đang được khu vực chú trọng quan tâm như: Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững, Kiểm toán công nghệ thông tinVai trò của SAI ứng phó với các vấn đề mới nổi.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết những thành tựu, kết quả Kiểm toán nhà nước đạt được trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan; sự dẫn dắt của người tiền nhiệm – Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước; cùng sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và các đơn vị trong toàn ngành. Kiểm toán nhà nước đã xây dựng uy tín trong việc đảm đương tốt các trách nhiệm của khu vực, quốc tế liên quan đến hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; góp phần nâng cao năng lực đội ngũ, giúp Kiểm toán nhà nước tiếp cận và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán tiên tiến, hiện đại, từ đó nâng tầm ảnh hưởng và vị thế của Kiểm toán nhà nước nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế; tranh thủ sự hỗ trợ của đối tác chiến lược; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tựu đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về hội nhập và hợp tác quốc tế. Trong thời gian tới, với vai trò là thành viên Ban điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024, Kiểm toán nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các thành viên Ban điều hành thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2022-2027, học hỏi kinh nghiệm, thông lệ quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán công, phát triển mạnh mẽ hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy vị thế Cơ quan kiểm toán tối cao uy tín, trách nhiệm, hiệu quả trong khu vực và quốc tế.

 

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước trân trọng gửi lời cảm ơn tới các Bộ, ngành, và cũng vinh danh các tập thể và cá nhân đã có nhiều nỗ lực và đóng góp cho sự thành công của nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 của Kiểm toán nhà nước.

 

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc Nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước một lần nữa đánh giá cao và tự hào với những đóng góp của Kiểm toán nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng các SAI trong khu vực cũng như trên thế giới. Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng ASOSAI nói riêng và INTOSAI nói chung. Ông Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn Kiểm toán nhà nước tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục nỗ lực để gặt hái những thành công hơn nữa trong tương lai

 

Tại đây, nhiều tập thể và cá nhân trong và ngoài ngành đã nhận được Bằng khen, Giấy khen của Tổng Kiểm toán nhà nước ghi nhận những cống hiến cho thành công của nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

 

Trao Bằng khen cho các Tập thể và cá nhân trong và ngoài Kiểm toán nhà nước

 
 
 
 
PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)